Redesign og relaunching av folkets pizza. Lansert våren 2018. Første uken ble “Italiensk Oumph pizza” revet ut av hyllene.

Folkets pizza

Flying.png
Frontal.png